Algemene voorwaarden

Voorwaarden Vilando Vakantiehuizen

Deze website wordt beheerd door FalcoSolutions, Ratelaarweg 3 te Rotterdam. Vilando is een onderdeel van FalcoSolutions.

Onze activiteiten

Vilando verleent diensten op het gebied van marketing en e-commerce. Vilando treedt niet op als aanbieder van vakantie-onderkomens, maar publiceert op zijn website slechts de informatie betreffende vakantie-onderkomens die aanbieders aan Vilando ter beschikking stellen, alsook aanbiedingen van andere toeristische dienstverleners.

In de volgende bepalingen staan de gebruiksvoorwaarden van de Vilando website uitgelegd. Het hierna vermelde geldt logischerwijze ook voor de informatie die gebruikers bijvoorbeeld in de vorm van bijvoorbeeld een nieuwsbrief krijgen. Vilando behoudt zich het recht voor deze Algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. De wijzigingen zijn bindend.

Door direct of indirect gebruik te maken van de diensten van Vilando stem je in met deze algemene voorwaarden. Indien je niet akkoord gaat met een van de volgende bepalingen, mag je op geen enkele manier gebruik maken van de diensten van Vilando.

Intellectueel eigendom en andere rechten

Vilando is zowel eigenaar als exploitant van deze website + bijbehorende portal. Alle hierop vermelde merken, namen, titels, logo's, foto's, ontwerpen, teksten en andere materialen behoren toe aan FalcoSolutions. Aan het opvragen, downloaden of kopiëren van pagina's kun je geen rechten ontlenen (gebruiksrechten, intellectueel eigendom, etc.). Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is het verboden de portal voor commerciële doeleinden (volledig of gedeeltelijk) te kopiëren, (elektronisch of op een andere manier) door te geven, te modificeren, te linken of te gebruiken.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Vilando sluit elke aansprakelijkheid (inclusief nalatigheid) uit voortvloeiend uit de toegang resp. de verhinderde toegang tot de portal of één van de onderdelen en uit het gebruik daarvan. Vilando behoudt zich het recht voor de volledige resp. een deel van de website vilando.nl om technische redenen of voor onderhoudswerkzaamheden en actualisering zonder voorafgaande aankondiging buiten gebruik te stellen. Vilando garandeert geen onafgebroken toegang tot de portal of het gebruik hiervan.

De website als ook de portal bevat links naar websites van derden. Deze sites zijn niet in eigendom van Vilando en worden ook niet door ons gecontroleerd. De op Vilando gepubliceerde accommodaties en aanbiedingen verwijzen telkens naar de websites en de Algemene voorwaarden van de desbetreffende aanbieder of dienstverlener. Vilando wijst elke verantwoordelijkheid af voor de inhoud (in het bijzonder de volledigheid, het nut, waarheidsgehalte, actualiteit, kwaliteit, etc) en de naleving van de wettelijke bepalingen voor de gegevensbescherming door de exploitant van de gelinkte website. Vilando is niet verantwoordelijk in het geval van een geschil tussen een gebruiker en een aanbieder van een gelinkte site, ongeacht de rechtsgrond.

Gebruikers van de ter beschikking gestelde informatie op de site van Vilando dienen deze te controleren en gebruik is voor eigen risico.

Gegevensoverdracht via het internet

Het internet is een open en voor iedereen toegankelijk medium en is daarmee in principe geen veilige omgeving. Het kan voorkomen dat gegevens ten behoeve van een zakelijke transactie, boeking en/of afhandeling naar het buitenland worden verstuurd - in het beste geval naar een land met een strengere wet op de gegevensbescherming dan in Nederland. Zelfs wanneer afzender en ontvanger zich in Nederland bevinden. Vilando is niet verantwoordelijk voor de veiligheid van de gegevens tijdens de overdracht via het internet.
Om herhaalde bezoeken te herkennen, plaatsen wij een cookie (klein gegevensbestand met configuratie-informatie) op je computer. Met de verkregen gegevens kunnen wij onze website aantrekkelijker maken, de dienstverlening en inhoud verbeteren en meer gebruikersgemak verschaffen. De meeste browsers zijn zo ingesteld dat ze cookies automatisch accepteren. Een webbrowser kan echter ook zo worden ingesteld dat cookies worden geweigerd. Onze vakantiehuizen zijn ook zonder cookies te bekijken. Je kunt de cookies natuurlijk altijd van je apparaat wissen na bezoek.

Verhouding tot de aanbieder

Bij de boeking van een object bij een aanbieder van vakantie-onderkomens komt het overeenkomstige verdrag uitsluitend tot stand tussen de gebruiker en de desbetreffende aanbieder; laatstgenoemde is als dienstverlener volledig onafhankelijk van Vilando. De gebruiker is verplicht de van toepassing zijn de algemene handels- en betalingsvoorwaarden van de aanbieder te accepteren. Vilando kan (uit naam en op rekening van de aanbieder) als incassobureau optreden. Dit maakt Vilando niet aansprakelijk tegenover de gebruiker.

Boekingsvoorwaarden / annulering

De algemene voorwaarden en de boekingsvoorwaarden van de desbetreffende aanbieder zijn van kracht.
Indien je een boeking annuleert, gelden de annuleringsvoorwaarden van de desbetreffende aanbieder.

Gegevensbescherming

De persoonsgegevens van de gebruiker worden in overeenstemming met de Nederlandse wet op de gegevensbescherming geregistreerd, opgeslagen en verwerkt. De gegevens kunnen voor marketingdoeleinden worden verwerkt en gebruikt. De veiligheid van de gegevens is gegarandeerd. De verkregen persoonsgegevens worden voor de afhandeling van de afzonderlijke boeking aan de desbetreffende aanbieder doorgestuurd. De gebruiker geeft uitdrukkelijk toestemming voor het doorsturen van de gegevens. Voor de rest gelden de bepalingen van de gegevensbescherming van de afzonderlijke aanbieder.

Overdrachtsrecht

Vilando behoudt zich het recht voor de rechten en plichten uit deze Algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

Toepasbaar recht/bevoegde rechtbank

Deze Algemene voorwaarden evenals alle tussen de gebruiker en Vilando ontstane geschillen vallen onder Nederlands recht. Klachten over Vilando kun je kenbaar maken door het contactformulier in te vullen.